Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on palvelua, jossa vaikeavammaista henkilöä avustetaan kotona ja kodin ulkopuolella päivittäisissä toimissa. Päivittäisiä toimia ovat esimerkiksi liikkuminen, pukeutuminen tai asiointi. Henkilökohtaista apua voi saada myös opiskeluun, työhön tai harrastuksiin. Lisäksi palvelun avulla voi ylläpitää sosiaalisia suhteita ja osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Palvelu on asiakkaalle maksuton.

Lain mukaan vaikeavammaisena henkilönä sinulla on oikeus saada henkilökohtaista apua. Voit hakea henkilökohtaista apua oman hyvinvointialueesi sosiaalitoimesta. Saat hyvinvointialueelta päätöksen, jossa kerrotaan millä tavalla voit käyttää palvelua.

Spesion henkilökohtaisen avun asiakkaana voit valita avustajan itse. Voit myös päättää avustajasi työajoista sekä työtehtävistä. Suunnittele avustajan työajat ja tehtävät hyvinvointialueelta saadun päätöksen mukaisesti.

Henkilökohtaista apua voidaan järjestää monella eri tavalla

  • Tuettu työnantajamalli
  • Palveluseteli
  • Ostopalvelu maksusitoumuksella
  • Yksityinen ostaminen

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä oman alueesi palveluesimieheen.

Tuettu työnantajamalli

Tuetussa työnantajamallissa olet avustajan työnantaja. Voit johtaa työtä ja suunnitella esimerkiksi työvuorot avustajalle. Palvelu on sinulle maksutonta.

Spesio hoitaa työsuhteen lakiin liittyvät velvollisuudet. Lain velvollisuuksia ovat esimerkiksi vakuutukset, palkanmaksu ja avustajan työterveyshuollon järjestäminen. Spesio auttaa sinua löytämään sopivan avustajan. Lisäksi autamme sinua sijaisen etsimisessä, jos avustajasi on esimerkiksi vuosilomalla.

Jos sinä tai avustajasi tarvitsette tietoa tai ohjausta, voitte ottaa yhteyttä Spesion palveluesimieheen. Palveluesimies neuvoo teitä esimerkiksi työlainsäädäntöön, työehtoihin tai avustajan käytännön työhön liittyvissä asioissa.

Tuotamme henkilökohtaista apua tuetulla työnantajamallilla Pohjois-Savon ja Etelä-Savon hyvinvointialueilla.

Palveluseteli

Palveluseteli on yksi tapa järjestää henkilökohtaista apua sinulle. Kun käytät palveluseteliä, avustajasi on työsuhteessa Spesioon. Avustajan työtä johtaa Spesion palveluesimies. Esimies varmistaa, että sinun ja avustajan yhteistyö on sujuvaa. Palveluesimies on sekä sinun että avustajan tuki ja turva. Palvelu on sinulle maksutonta.

Palvelusetelin käyttö aloitetaan sinun ja Spesion palveluesimiehen puhelulla tai tapaamisella. Spesio etsii ja palkkaa sinulle sopivan avustajan. Jos haluat, voit olla mukana valitsemassa avustajaa. Voit päättää avustajan työajoista sekä työtehtävistä. Olet saanut hyvinvointialueelta päätöksen, jossa kerrotaan millä tavalla voit käyttää palvelua.

Joskus henkilökohtaisen avun järjestämisen tapa vaihtuu. Vaihtuminen voi tapahtua esimerkiksi tuetusta työnantajamallista palveluseteliin. Voit silti jatkaa tutun avustajan kanssa, vaikka työsuhde siirretään sinulta Spesiolle. Meidän tavoitteenamme on jatkuvuus. Monet asiakkaat ja avustajat ovatkin tehneet yhteistyötä useita vuosia.

Palveluseteli on hyvinvointialueiden yksi tapa järjestää henkilökohtaista apua ja muita terveys- ja sosiaalipalveluja. Palvelusetelillä palvelua voivat järjestää yritykset, jotka kunta on hyväksynyt. Voit itse valita sopivan yrityksen järjestämään sinulle henkilökohtaista apua. Sinulla on myös oikeus vaihtaa palvelun järjestäjää.

Tuotamme henkilökohtaista apua palvelusetelillä Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueilla.

 

Ostopalvelu maksusitoumuksella

Ostopalvelu on yksi tapa järjestää henkilökohtaista apua sinulle. Hyvinvointialue ostaa henkilökohtaisen avun palvelun yritykseltä.

Ostopalvelussa avustajasi on työsuhteessa Spesioon. Palvelu järjestetään samalla tavalla kuin palveluseteli mallissa. Palvelun maksaminen tapahtuu maksusitoumuksella, jonka saat hyvinvointialueelta. Palvelu on sinulle maksutonta.

Yksityisesti ostettava avustajapalvelu

Voit ostaa Spesiolta avustajapalvelua itse,

  • jos sinulla ei ole henkilökohtaisen avun päätöstä, mutta tarvitset apua arjessasi
  • jos henkilökohtaisen avun päätöksen lisäksi tarvitset enemmän apua.

Yksityisesti ostettavan avustajapalvelun maksaa asiakas itse. Siitä on mahdollista saada kotitalousvähennystä eli saat helpotusta verojen maksuun. Lisätietoa kotitalousvähennyksestä saat verohallinnon sivuilta.

Spesion linkkivinkki

THL Vammaispalvelujen käsikirja – Henkilökohtainen apu