Muut palvelut

Omaishoitajien sijaispalvelu

Omaishoitajien sijaispalvelu on vapaan järjestämistä omaishoitajille. Lain mukaan omaishoitajalla on oikeus omaishoidon vapaaseen. Sijaispalvelu on tarkoitettu lyhytaikaiseen tarpeeseen. Palvelun voi maksaa kunnan myöntämällä palvelusetelillä tai itse.

Palvelua järjestetään asiakkaamme eli omaishoitajan ja hoidettavan henkilön kotona. Ylläpidämme arjen tuttuja rutiineja, kun omaishoitaja on vapaalla. Etsimme työntekijän asiakkaamme toiveita kuunnellen. Tavoitteemme on, että sijainen olisi mahdollisimman usein sama työntekijä.

Spesion linkkivinkit

Omaishoitajaliiton tietopaketti
THL Vammaispalvelujen käsikirja – Omaishoito
Sosiaali- ja terveysministeriö – Omaishoito

Veteraanien ja sotainvalidien kotipalvelu

Veteraanien kotipalvelu on Suomen valtion tarjoama etuus.

Kotipalvelu sisältää esimerkiksi ulkoilua, asiointiapua, ruoan laittoa, pyykkihuoltoa tai kodin siisteyden ylläpitoa. Veteraanien kotipalvelua voi ostaa palvelusetelillä tai maksaa itse.

Spesion linkkivinkki

Sosiaali- ja terveysministeriö – Veteraanien etuudet

Yksityisesti ostettava kotiapu

Tarvitsetko sinä tai läheisesi apua kotiin, asiointiin tai ulkoiluun?

Yksityisesti ostettavan kotiavun maksaa asiakas itse. Siitä on mahdollista saada kotitalousvähennystä eli saat helpotusta verojen maksuun. Lisätietoa kotitalousvähennyksestä saat verohallinnon sivuilta.