Ylätunniste

Yhteistyöllä kohti parempaa palvelua

Yhteistyöllä kohti parempaa palvelua

Spesion Joensuun toimipisteellä työskentelevät palveluesimiehet saivat vieraakseen Siun Soten vammaispalvelujen sosiaalityöntekijöitä.

Vierailun aikana keskusteltiin palvelusetelistä henkilökohtaisen avun järjestämistapana, siihen liittyvistä käytänteistä ja järjestelmistä sekä yhteistyöstä Spesion ja vammaispalveluiden välillä.

”Kun molempien tahojen tahtotilana on henkilökohtaisen avun käyttäjien paras mahdollinen palvelu, on tärkeää sopia yhteisistä toimintatavoista ja niiden myötä kehittää palvelua yhteisten asiakkaiden suuntaan”, kertoo Joensuun Spesion vastaava palveluesimies Sinikka Räsänen.

Pohjois-Karjalassa eli Siun Soten toiminta-alueella henkilökohtaista apua järjestetään perinteisen työnantajamallin lisäksi palvelusetelillä, Siun Soten avustajakeskuksen kautta sekä ostopalveluna. Spesio on toiminut palveluntuottajana Pohjois-Karjalan alueella henkilökohtaisen avun parissa jo vuodesta 2001.