Ylätunniste

Vaikuttavuuden äärellä jo lähes 20 vuotta

Vaikuttavuuden äärellä jo lähes 20 vuotta

Spesio on täysin uniikki toimija henkilökohtaisen avun kentällä ja olemme tuottaneet jo lähes 20 vuotta henkilökohtaista apua tuetulla työnantajamallilla. Henkilökohtaisen avun ideologia on läsnä kaikissa toiminnoissamme ja palvelumme ovat tarjolla juuri niihin tarpeisiin ja niin paljon kuin asiakkaat niitä tarvitsevat – kuntia ja omaisia unohtamatta.

Spesion henkilökohtaisen avun palvelut ovat vaikuttavia monella eri tasolla. Jo heti palvelumme alkumetreillä keskiössä on avustajaa tarvitseva henkilö ja se, että saamme hänelle oikea-aikaista ja laadukasta palvelua. Spesio kulkee sekä avustajan että avustajaa tarvitsevan henkilön rinnalla, tukien heitä tarvittaessa.

Spesiossa teemme joka päivä töitä sen eteen, että avoimena olevat henkilökohtaisen avun työpaikat tulevat viipymättä työnhakijoiden tietoon. Omien rekrytointiprosessien kehittäminen ja yhteistyö työvoimahallinnon kanssa mahdollistavat sen, että työtä kaipaavat ihmiset näkevät henkilökohtaisen avun tehtävät yhtenä hyvänä vaihtoehtona ja saavat tiedon siitä, miten laaja ja monipuolinen kyseinen työtehtävä on.

Tavoitteenamme ei ole löytää avustajallemme mahdollisimman paljon työtä ja paljon asiakkaita vaan asiakkaalle juuri hänelle sopiva avustaja. On myös avustajan etu, että kemiat kohtaavat ja yhteistyö sujuu. Ja että työtehtävät ovat sellaisia, jotka hän pystyy perehdytyksen kautta hoitamaan mallikkaasti. Eli oikea ihminen oikeassa paikassa.
Tästä näkökulmasta katsottuna vaikuttavuutta on se, että tälläkin hetkellä kauttamme työllistyy yli 800 henkilökohtaista avustajaa. Henkilökohtaisen avustajan työtä hakeva ja palvelua tarvitseva henkilö olisivat saattaneet jäädä kohtaamatta ilman Spesion työpanosta. Tämä on mielestäni myös yhteiskunnallisesti merkittävä asia. Mainittavaa on myös se, että olemme täysin kotimainen toimija ja maksamme verot Suomeen, eli meillä on myös taloudellista vaikuttavuutta.

Kunnilla on tänä päivänä suuri ja laaja vastuu palvelujen järjestämisestä. Spesion kokonaisvaltainen työote varmistaa sen, että kunta voi rauhallisin mielin hankkia meiltä henkilökohtaista apua ja myös muita palveluja kuntalaisilleen. Sopimuksemme ovat aina toistaiseksi voimassaolevia, mikä takaa että kunta tai asiakas voivat päättää palvelumme heti niin halutessaan ilman määräaikaa. Spesion läsnäolo palveluprosessissa on hyvinkin järkevää myös kunnille, koska vammaispalveluissa ei aina ole mahdollisuutta paneutua ja keskittyä esim. työsuhdelainsäädäntöön, mikä on juuri meidän ydinosaamista. Kun asiakkaat saavat meiltä oikeat vastaukset viipymättä, aikaa ei mene siihen, että kunnassa kysymystä pompotellaan työntekijältä toiselle.

Edellä kuvaamaani, henkilökohtaiseen apuun liittyvää työtapaa ja henkeä noudatamme myös muissa palveluissamme. Tulevaisuudessa kuntien järjestämisvastuulla olevat asiat tulevat muuttumaan, mutta Spesion osaamista toivoisin hyödynnettävän myös jatkossa. Toivon myös, että sote-uudistuksen myllerryksessä ei unohdettaisi sitä, millä tavalla saadaan aikaan vaikuttavia palveluja. Koska vain sillä tavoin saamme palveluista myös kustannustehokkaita.