Ylätunniste

THL:n kysely henkilökohtaisen avun käyttäjille korona-ajan kokemuksista

Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) toteuttaa 7.12.2020 – 11.1.2021 välisenä aikana sähköisen kyselyn täysi-ikäisille henkilöille, joille on myönnetty vammaispalvelulain perusteella henkilökohtaista apua. 

Kyselyn tavoitteena on selvittää koronavirusepidemian aiheuttamia vaikutuksia muun muassa elämänlaatuun, terveyteen, taloudelliseen tilanteeseen ja palvelujen toimivuuteen. Kyselyn tuloksista laaditaan raportti vuoden 2021 aikana. Tutkimuksessa kerättyä aineistoa voidaan hyödyntää myöhemmin myös muussa tutkimus- ja kehittämistyössä.

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 20–30 minuuttia. Ohjeet vastaamiseen löytyvät kyselylomakkeelta.

Kyselyn linkki löytyy myös tutkimuksen verkkosivuilta.