Ylätunniste

Spesion tiedote asiakkaille ja avustajille koronavirustilanteeseen liittyvistä ohjeista ja linjauksista

Spesion toimipisteet ja henkilöstö palvelevat teitä normaaleina aukioloaikoina puhelimitse ja sähköpostitse. Pyydämme välttämään vierailuja toimipisteillämme. Olemme peruneet kaikki avustajaillat ja asiakastilaisuudet toukokuun loppuun saakka. Teemme asiakaskäyntejä tarpeen mukaan ja arvioimme tilanteen aina tapauskohtaisesti.

Tärkeintä on noudattaa hyvää käsi- ja yskimishygieniaa kaikissa tilanteissa.

Henkilökohtaisen avun palvelut kuuluvat välttämättömiin peruspalveluihin ja teemme parhaamme tässä poikkeuksellisessakin tilanteessa, jotta jokainen asiakas saa tarvitsemansa palvelun. On kuitenkin hyvä varautua siihen, että joudumme järjestelemään sijaisia enemmän kuin normaalisti.

Ulkomailta palaavat henkilöt

Mikäli asiakas tai avustaja on matkustanut ulkomailla, noudatamme terveysviranomaisten ohjetta, jonka mukaan kaikki ulkomailta palaavat henkilöt ovat kotonaan karanteenissa 2 viikkoa. Sääntö ei koske muita samassa taloudessa asuvia henkilöitä, mikäli he eivät ole olleet ulkomailla.

Mikäli asiakas itse on palannut ulkomailta ja on oireeton, avustaja saa mennä normaalisti työvuoroon. Mikäli taas ulkomailta palaavalla asiakkaalla on oireita, Spesio selvittää asiakkaan kotikunnasta toimintaohjeet ja tiedottaa niistä avustajalle.

Onko sinulla oireita?

Työntekijöitämme, myös henkilökohtaisia avustajia on ohjeistettu jäämään välittömästi sairauslomalle, mikäli oireita ilmenee. Spesion esimiehet ja työnantajamallin asiakkaat voivat myöntää työntekijöille sairauslomaa 1-5 päivää. Mikäli työntekijän vointi ei siinä ajassa parane, hänen tulee olla yhteydessä työnantajaansa/esimieheensä ja he voivat oman harkintansa mukaan myöntää sairauslomalle jatkoa. Tällä pyritään ehkäisemään terveydenhuollon kuormitusta.

Riskiryhmiin kuuluvien asiakkaiden ja avustajien osalta toimitaan seuraavasti:

Työnantajamalli

Asiakas/työnantaja päättää itse siitä, voiko riskiryhmään kuuluva avustaja tulla töihin. Mikäli työnantaja linjaa, ettei työvuoroihin voi tulla, avustajalle maksetaan perutuilta työvuoroilta palkka. Pidemmissä keskeytyksissä lomautamme, mikäli se on kyseisessä työsuhteessa mahdollista.

Palvelutaloissa asuvat asiakkaat

Palvelutaloissa asuvien asiakkaiden kohdalla on hyvä selvittää, voiko palvelua toteuttaa ”kevennettynä” tai osittain. Tällöin esim. asiakas ja avustaja voisivat työskennellä talon ulkopuolella, mikäli ulkopuolisia henkilöitä ei saa tulla palvelutaloon sisälle. Kyse on lakisääteisestä peruspalvelusta, joka mahdollistaa esim. asioiden hoidon (palvelu)kodin/asumisyksikön ulkopuolella.

Seuraamme tilannetta jatkuvasti ja tiedotamme asiasta tarpeen mukaan netti- ja Facebook-sivuillamme.

Toimitaan yhdessä vastuullisesti ja pidetään toisistamme huolta!