Ylätunniste

Sosiaalihuollon tukipalvelut

Tukipalveluilla tarkoitetaan kunnan tarjoamia henkilökohtaista huolenpitoa täydentäviä palveluita. Kunta voi järjestää palvelun itse tai hankkia palvelun yksityiseltä palveluntuottajalta.

Tukipalveluja ovat:

  • ateriapalvelu
  • siivous
  • vaatehuolto
  • kauppa- ja muut asiointipalvelut
  • sosiaalista kanssakäymistä edistävät palvelut.

Kunta voi antaa palvelun tarvitsijalle palvelusetelin, jolla tämä voi ostaa palvelun kunnan hyväksymiltä palveluntuottajilta. Palveluntarvitsija voi ostaa tukipalveluja myös suoraan yksityisiltä palvelujen tuottajilta. Tällöin tukipalvelujen ostaja voi käyttää hyväkseen verotuksen kotitalousvähennystä.

Tukipalveluja saa kunnan kotipalvelun, kotihoidon, vanhus- tai vammaispalvelujen kautta. Lisätietoja saa kunnan sosiaali- ja terveydenhuollosta. Useimmissa kunnissa kotihoitoasioita hoitaa kotihoitotoimisto.

Lisätietoja: http://stm.fi/kotihoito-kotipalvelut

Palvelusta vastaavan henkilön yhteystiedot


Etkö löytänyt kuntaasi listalta?

Etkö löytänyt kuntaasi listalta?

Ota yhteyttä, niin katsotaan yhdessä kuinka voisimme edetä.