Ylätunniste

Palveluseteleillä on jo yli kymmenen vuoden historia

Palveluseteleillä on jo yli kymmenen vuoden historia

Spesion 20 vuoden toiminnan aikana henkilökohtaisen avun tuottamisessa on tapahtunut monia muutoksia. Yksi suurimmista on palvelusetelin käyttöönotto henkilökohtaisessa avussa. Spesion liiketoimintapäällikkö Pirjo Mäkisalo nosti palvelusetelin aiheeksi torstaitarinassaan. 

Palveluseteleiden historia ulottuu Suomessa reilun kymmenen vuoden päähän ja siihen haettiin mallia muista Pohjoismaista. Julkisen sektorin rinnalle haluttiin vahvemmin yksityisen sektorin toimijoita, jotta mm. kuntalaisten palveluihin pääsy sujuvoituisi. Tämä uusi tapa järjestää palveluita vaati myös uutta lainsäädäntöä. Vuoden 2009 loppupuolella palvelusetelilainsäädäntö oli hyväksytty ja kunnat saivat mahdollisuuden käyttää seteleitä muiden järjestämistapojensa rinnalla.

Alkuvaiheessa pohdittiin, mihin palveluihin palvelusetelit ylipäätään sopivat, miten keskenään hyvinkin erilaiset yritykset pääsevät palveluntuotantoon mukaan sekä mitä tietoa ja tukea asiakkaat tarvitsevat palveluntuottajia vertaillessaan. Pohdittiin myös sitä, mikä on kullakin alueella kussakin palvelussa oikea palvelusetelin arvo. Edelleenkin nämä samat asiat, yli kymmenen vuotta myöhemmin, ovat ajankohtaisia. Palvelurakenteet muuttuvat yllättävän hitaasti, vaikka arkityössä tuntuu siltä, että muutoksia ja uutta tulee eteen jatkuvasti.

Spesio otti palvelusetelit käyttöön nelisen vuotta sitten. Paljon on matkan varrella opittu ja uusia asiakasryhmiä on tullut lisää. Tällä hetkellä pohdin sitä, miten vuoden 2023 alussa toimintansa aloittavat sosiaali- ja terveydenhuollon hyvinvointialueet muuttavat palvelusetelipalveluita vai muuttavatko? Vai luodaanko palvelujen järjestämiselle ja organisoinnille aivan uusia tapoja?

Pirjo Mäkisalo