Palvelumme

Palveluitamme ovat henkilökohtaiseen apuun liittyvät palvelut sekä muut avustajapalvelumme (omaishoitajan sijaispalvelu sekä veteraanien ja lapsiperheiden kotipalvelu). Lisäksi järjestämme koulutusta henkilökohtaisten avustajien työnantajille yhteistyössä kuntien ja oppilaitosten kanssa. Tarjoamme palveluitamme myös yksityisille asiakkaille: esimerkiksi tarpeen mukaan avuksi kevään pihatöihin, joulun suursiivoukseen tai kauppapalvelua. Samalle käynnille voi yhdistää myös useampia erilaisia tehtäviä siivouksesta asiointiin asiakkaan tarpeen mukaan. Palvelua voi ostaa vaikka tunniksi kerrallaan ilman pidempiaikaista sitoutumista palveluidemme piiriin.

Mitä palvelumme maksavat ja kuka ne maksaa?

Palvelumme voivat olla asiakkaalle täysin kuluttomia (esimerkiksi palvelusetelin tai kunnan maksusitoumuksen myötä), asiakkaan osittain maksamia (esimerkiksi mikäli palveluseteliä käyttävä tai henkilökohtaisen avun maksusitoumuksen lisäksi asiakas haluaa ostaa lisätunteja hänelle myönnettyjen tuntien lisäksi) tai asiakkaan täysin yksityisesti maksamia (mikäli asiakas ostaa esimerkiksi siivousapua vanhempiensa kotiin).

Mikäli yksityisesti maksettavia palvelujamme ostetaan tukea tarvitsevalle henkilölle, kuten ikäihmisille, ovat palvelumme arvonlisäverottomia ja niistä on mahdollista saada kotitalousvähennystä, jolloin asiakkaalle jää kotitalousvähennyksen jälkeen maksettavaksi vain puolet tuntihinnastamme (+ mahdolliset ilta-/viikonloppulisät). Hinnaksi jää tällöin 10-15 euroa avustustarpeesta riippuen laskutushinnan ollessa 20-30 euroa (tarkemmat hinnat palveluittain alla palvelukuvauksissa).

Lisätietoa kotitalousvähennyksestä saa www.vero.fi sivuilta.

auttaja-4

Spesion henkilökohtaiseen apuun liittyvät palvelut

Mitä henkilökohtainen apu on?

Henkilökohtainen apu on välttämätöntä toisen ihmisen antamaa apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta vamman tai sairauden vuoksi hän ei niihin pysty. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omanlaisensa elämän toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Apu voi sisältää esimerkiksi kaupassa, urheiluharrastuksissa tai matkoilla avustamista, sekä kevyissä kotiaskareissa avustamista.

kadulla

Spesion tuetun työnantajamallin mukainen henkilökohtainen apu
Henkilökohtaisen avun järjestämistapoina on yleensä työnantajamalli tai ostopalveluna järjestettävä henkilökohtainen apu, jossa työnantajana toimii palveluntuottaja. Spesion ainutlaatuisen tuetun työnantajamallin mukaisessa avussa avustettava toimii itse avustajansa työnantajana, eli kyseessä on täysin omanlaisensa henkilökohtaisen avun järjestämistapa ja noudattaa henkilökohtaisen avun ideologiaa. Tässä mallissa Spesion rooli on tarjota tukea työsuhteen aikana ja huolehtia työnantajavelvoitteista, kuten palkanmaksusta ja kokemuslisien laskemisesta. Olemme apuna henkilökohtaisen avustajan rekrytoinnissa ja sijaisen etsimisessä sekä tarjoamme ohjausta ja neuvontaa asiakassuhteen kaikissa vaiheissa sekä avustettavalle että avustajalle. Palveluun kuuluu myös sijaisen etsiminen vakituisen avustajan sairastuessa tai loman ajaksi. Kriteereiden täyttyessä henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus ja täten maksutonta sen käyttäjälle. 

Palvelua voivat ostaa myös yksityiset asiakkaat esimerkiksi kunnan myöntämien avustustuntien lisäksi tai henkilöt joille oikeutta henkilökohtaiseen apuun ei ole myönnetty, mutta apuun oikeuttavat kriteerit olisivat lähellä täyttyä. Tuetun työnantajamallin mukaisen palvelun laskutushinta on noin 20 euroa*, ja kotitalousvähennyksen jälkeen maksettavaksi jää noin 10 euroa (lisäksi tarvittaessa ilta- ja viikonloppulisät).

Lisätietoa palvelusta antaa alueesi palveluohjaaja.

Koulutus henkilökohtaisten avustajien työnantajille

Järjestämme henkilökohtaisten avustajien työnantajille suunnattua ryhmämuotoista koulutusta, joka antaa valmiudet toimia avustajan työnantajana ja tarjoaa lisätietoa jo työnantajana toimineille. Lisäksi järjestämme koulutusta avustajille tai avustajiksi aikoville henkilöille. Järjestämme koulutusta yhteistyössä kuntien ja oppilaitosten kanssa. Palvelun sisältö voidaan räätälöidä tilaajan tarpeisiin tiiviiksi kertauskurssiksi tai kattavammaksi kokonaisuudeksi. Lisätietoa antaa koulutusasioista vastaava palveluohjaaja Sinikka Räsänen .

Muut avustajapalvelut

Muut avustajapalvelumme palvelusetelillä

Nämä palvelut ovat tarjolla palvelusetelillä vain niissä kunnissa, joissa kyseistä palvelua on tarjolla palvelusetelillä.

Henkilökohtainen apu 

Palvelusetelillä järjestettävässä henkilökohtaisessa avussa työnantajana toimii Spesio, mutta tässäkin järjestämistavassa noudatamme samalla tapaa henkilökohtaisen avun ideologiaa ja työnjohto-oikeus säilyy avustettavalla itsellään.  

Omaishoidon sijaispalvelu 

Omaishoitajana toimivilla henkilöillä on oikeus vähintään kolmeen vapaapäivään kuukaudessa. Tämä lakisääteinen vapaa voidaan järjestää kauttamme omaishoidon sijaisjärjestelmän avulla. Järjestämme avustajan kotiin omaishoitajan vapaan ajaksi eikä laitoshoitoon siirtymistä tarvita vapaiden aikana. Palvelumme sopii erityisesti lyhyisiin vapaisiin esimerkiksi omaishoitajan asiointien tai harrastusten ajaksi. Palvelun hinta on 30 euroa, eli palvelusetelin saanut asiakas voi käyttää palvelua tuntimääräisesti niin paljon, kuin hänelle määätty seteli mahdollistaa. Palvelua voi ostaa myös yksityisesti, jolloin laskutushinta on 30 euroa ja kotitalousvähennyksen jälkeen maksettavaksi jää 15 euroa. 

Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut

Veteraanien kotipalveluseteli on tarkoitettu tukemaan veteraanien kotona asumista. Tehtävät toteutetaan käyttäjän tarpeista käsin. Tehtävät voivat sisältää esimerkiksi ateria-, siivous-, kylvetys-, vaatehuolto-, kuljetus-, saattaja- ja sosiaalista kanssakäymistä tukevia palveluita (esimerkiksi harrastuksissa avustamista tai ystävien kanssa seurustelun tukemista). Tukipalveluina voidaan korvata myös polttopuiden pilkontaa, lumen aurausta ja nurmikon leikkausta. Ikäihmisille (jotka eivät ole veteraaneja) Spesiolla on tarjota vastaavia palveluita muina yksityisesti maksettavina avustajapalveluina. Lisätiedot alta.

Muut kotiin vietävät avustajapalvelut yksityisille asiakkaille

Järjestämme kotiin vietävinä avustajapalveluina erilaisia palveluita tukemaan ja helpottamaan päivittäistä arkea tai juhlaa. Palvelumme on tarkoitettu tukemaan arkipäiväistä elämää kokonaisvaltaisen palvelun avulla: samaan käyntiin voi yhdistää useampaa erilaista tarvetta alla olevan listan mukaisesti tai täysin yksilöityjen tarpeiden mukaan. Asiakkaan halutessa siivouskäynti ei sisällä esimerksi pelkkää siivousta vaan voi sisältää kattavammin seurusteluhetken tai apua kodin kunnostustöissä. Käynti voi sisältää esimerkiksi seuraavanlaisia palveluita:

• asiointiapua sekä kauppapalvelua
• kylvetyksessä ja pesuissa avustamista
• lumityö- / pihatyöapua sekä puiden pilkkomista
• saattajapalvelua
• siivouspalvelua sekä apua vaatehuoltoon ja pyykinpesuun
• apua sosiaaliseen kanssakäymiseen (esimerkiksi ystävien tapaamiseen) ja vapaa-aikaan sekä ulkoiluun

Kotiin vietävien avustajapalveluiden sisällön, määrän ja keston voi asiakas määritellä itse, palvelua voi ostaa esimerkiksi vain tunniksi kerrallaan. Palvelun laskutushinta on 30 euroa* ja kotitalousvähennyksen jälkeen maksettavaksi jää 15 euroa (lisäksi tarvittaessa ilta- ja viikonloppulisät).

Mikäli et löytänyt sivuiltamme etsimääsi tietoa, ota rohkeasti yhteyttä! Kaikissa kysymyksissä palvelee alueesi palveluohjaaja.