Palvelumme

Tarjoamme henkilökohtaista apua tuetulla työnantajamallilla sekä palvelusetelillä. Lisäksi järjestämme työnantajakoulutusta henkilökohtaisten avustajien työnantajille yhteistyössä kuntien ja oppilaitosten kanssa. Koulutuksen sisältö on vapaasti räätälöitävissä tilaajan tarpeiden mukaan. Henkilökohtaisen avun lisäksi tuotamme palvelusetelillä omaishoidon sijaispalvelua sekä veteraanien ja lapsiperheiden kotipalvelua. Palvelusetelipalveluita tuotamme niissä kunnissa joissa olemme rekisteröityinä palvelusetelituottajina. 

Tarjoamme palveluitamme myös yksityisille asiakkaille esimerkiksi tarpeen mukaan avuksi kevään pihatöihin, joulusiivoukseen tai kauppapalvelua. Samalle käynnille voi yhdistää myös useampia erilaisia tehtäviä siivouksesta asiointiin asiakkaan tarpeen mukaan ja palvelua voi ostaa vaikka tunniksi kerrallaan ilman pidempiaikaista sitoutumista palveluidemme piiriin. Palvelumme on lämminhenkistä ja joustavaa ja asiakas on palvelun keskiössä.

Mitä palvelumme maksavat ja kuka ne maksaa?

Palvelumme voivat olla asiakkaalle täysin kuluttomia (esimerkiksi palvelusetelin tai kunnan maksusitoumuksen myötä), asiakkaan osittain maksamia (esimerkiksi mikäli palveluseteliä käyttävä tai henkilökohtaisen avun maksusitoumuksen lisäksi asiakas haluaa ostaa lisätunteja hänelle myönnettyjen tuntien lisäksi) tai asiakkaan täysin yksityisesti maksamia (mikäli asiakas ostaa esimerkiksi siivousapua vanhempiensa kotiin).

Mikäli yksityisesti maksettavia palvelujamme ostetaan tukea tarvitsevalle henkilölle, kuten ikäihmisille, ovat palvelumme arvonlisäverottomia ja niistä on mahdollista saada kotitalousvähennystä, jolloin asiakkaalle jää kotitalousvähennyksen jälkeen maksettavaksi vain puolet tuntihinnastamme (+ mahdolliset ilta-/viikonloppulisät). Hinnaksi jää tällöin 10-15 euroa avustustarpeesta riippuen laskutushinnan ollessa 20-30 euroa (tarkemmat hinnat palveluittain alla palvelukuvauksissa).

Lisätietoa kotitalousvähennyksestä saa www.vero.fi sivuilta.

Spesion tuetun työnantajamallin palvelut

Henkilökohtainen apu on välttämätöntä toisen ihmisen antamaa apua niissä tavanomaiseen elämään liittyvissä toimissa, jotka henkilö tekisi itse, mutta vamman tai sairauden vuoksi hän ei niihin pysty. Henkilökohtaisen avun tarkoitus on auttaa vaikeavammaista henkilöä omanlaisensa elämän toteuttamisessa niin kotona kuin kodin ulkopuolellakin päivittäisissä toimissa, työssä ja opiskelussa, harrastuksissa, yhteiskunnallisessa osallistumisessa sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä. Apu voi sisältää esimerkiksi kaupassa, urheiluharrastuksissa tai matkoilla avustamista, sekä kevyissä kotiaskareissa avustamista.
 
Spesion tuetun työnantajamallin mukainen henkilökohtainen apu
 
Henkilökohtaisen avun järjestämistapoina on kunnan järjestämä työnantajamalli tai ostopalveluna tuotettava henkilökohtainen apu. Spesion tuettu työnantajamalli sijoittuu näiden väliin, yhdistäen molempien parhaat puolet. Tuetun työnantajamallin mukaisessa avussa avustettava toimii itse avustajansa työnantajana, jolloin työnjohto-oikeus säilyy työnantajalla henkilökohtaisen avun ideologian mukaisesti. Spesion rooli on tarjota tukea ja neuvontaa työsuhteen aikana ja huolehtia työnantajavelvoitteista, kuten palkanmaksusta, työterveyshuollosta, vakuutuksista sekä kokemuslisien laskemisesta. Olemme apuna henkilökohtaisen avustajan rekrytoinnissa ja sijaisen etsimisessä sekä tarjoamme ohjausta ja neuvontaa asiakassuhteen kaikissa vaiheissa sekä avustettavalle että avustajalle. Palveluun kuuluu myös sijaisen etsiminen vakituisen avustajan sairastuessa tai loman ajaksi. Kriteereiden täyttyessä henkilökohtainen apu on subjektiivinen oikeus ja täten maksutonta sen käyttäjälle.

Palvelua voivat ostaa myös yksityiset asiakkaat esimerkiksi kunnan myöntämien avustustuntien lisäksi tai henkilöt joille oikeutta henkilökohtaiseen apuun ei ole myönnetty, mutta apuun oikeuttavat kriteerit olisivat lähellä täyttyä. Tuetun työnantajamallin mukaisen palvelun laskutushinta on noin 20 euroa, ja kotitalousvähennyksen jälkeen maksettavaksi jää noin 10 euroa (lisäksi tarvittaessa ilta- ja viikonloppulisät).

Lisätietoa palvelusta ja palveluun hakeutumisesta antaa alueesi palveluohjaaja.

Koulutus henkilökohtaisten avustajien työnantajille

Järjestämme henkilökohtaisten avustajien työnantajille suunnattua ryhmämuotoista koulutusta, joka antaa valmiudet toimia avustajan työnantajana ja tarjoaa lisätietoa jo työnantajana toimineille. Lisäksi järjestämme koulutusta avustajille tai avustajiksi aikoville henkilöille. Järjestämme koulutusta yhteistyössä kuntien ja oppilaitosten kanssa. Palvelun sisältö voidaan räätälöidä tilaajan tarpeisiin tiiviiksi kertauskurssiksi tai kattavammaksi kokonaisuudeksi. Lisätietoa antaa koulutusasioista vastaava palveluohjaaja Sinikka Räsänen.

Avustus- ja hoivapalvelumme palvelusetelillä

Nämä palvelut ovat tarjolla palvelusetelillä vain niissä kunnissa, joissa kyseistä palvelua on tarjolla palvelusetelillä. Kaikkien alla olevien palveluiden tuntihinta on 30 euroa tunti, eli palvelusetelin saanut asiakas voi käyttää palvelua tuntimääräisesti niin paljon, kuin hänelle myönnetty seteli sen mahdollistaa (eli, mikäli palvelusetelin arvo on esimerkiksi 300 euroa, voi asiakas ostaa palveluamme 10 tuntia). Palveluita voi ostaa myös yksityisesti, jolloin laskutushinta on 30 euroa ja kotitalousvähennyksen jälkeen maksettavaksi jää 15 euroa.

Henkilökohtainen apu 

Palvelusetelillä järjestettävässä henkilökohtaisessa avussa työnantajana toimii Spesio, mutta tässäkin järjestämistavassa noudatamme samalla tapaa henkilökohtaisen avun ideologiaa ja työnjohto-oikeus säilyy avustettavalla itsellään.  

Omaishoidon sijaispalvelu 

Omaishoitajana toimivilla henkilöillä on oikeus vähintään kolmeen vapaapäivään kuukaudessa. Tämä lakisääteinen vapaa voidaan järjestää kauttamme omaishoidon sijaisjärjestelmän avulla. Järjestämme avustajan kotiin omaishoitajan vapaan ajaksi eikä laitoshoitoon siirtymistä tarvita vapaiden aikana. Palvelumme sopii erityisesti lyhyisiin vapaisiin esimerkiksi omaishoitajan asiointien tai harrastusten ajaksi.

Veteraanien kotona asumista tukevat palvelut

Veteraanien kotipalveluseteli on tarkoitettu tukemaan veteraanien kotona asumista. Tehtävät toteutetaan käyttäjän tarpeista käsin. Tehtävät voivat sisältää esimerkiksi ateria-, siivous-, kylvetys-, vaatehuolto-, kuljetus-, saattaja- ja sosiaalista kanssakäymistä tukevia palveluita (esimerkiksi harrastuksissa avustamista tai ystävien kanssa seurustelun tukemista). Tukipalveluina voidaan korvata myös polttopuiden pilkontaa, lumen aurausta ja nurmikon leikkausta. Ikäihmisille (jotka eivät ole veteraaneja) Spesiolla on tarjota vastaavia palveluita muina yksityisesti maksettavina avustajapalveluina. Lisätiedot alta.

Kotiin vietävät avustajapalvelut yksityisille asiakkaille

Järjestämme kotiin vietävinä avustajapalveluina erilaisia palveluita tukemaan ja helpottamaan päivittäistä arkea tai juhlaa. Palvelumme on tarkoitettu tukemaan arkipäiväistä elämää kokonaisvaltaisen palvelun avulla: samaan käyntiin voi yhdistää useampaa erilaista tarvetta alla olevan listan mukaisesti tai täysin yksilöityjen tarpeiden mukaan.

• asiointiapua sekä kauppapalvelua
• kylvetyksessä ja pesuissa avustamista
• lumityö- / pihatyöapua sekä puiden pilkkomista
• saattajapalvelua
• siivouspalvelua sekä apua vaatehuoltoon ja pyykinpesuun
• apua sosiaaliseen kanssakäymiseen (esimerkiksi ystävien tapaamiseen) ja vapaa-aikaan sekä ulkoiluun

Kotiin vietävien avustajapalveluiden sisällön, määrän ja keston voi asiakas määritellä itse, palvelua voi ostaa esimerkiksi vain tunniksi kerrallaan. Palvelun laskutushinta on 30 euroa ja kotitalousvähennyksen jälkeen maksettavaksi jää 15 euroa (lisäksi tarvittaessa ilta- ja viikonloppulisät).

 

 

Mikäli et löytänyt sivuiltamme etsimääsi tietoa, ota rohkeasti yhteyttä! Kaikissa kysymyksissä palvelee alueesi palveluohjaaja.